Telefoon:06-43856016 E-mail: info@nielsflach.nl
Graphendo, Graphene oxide

Orakel voor Denkers en Beslissers

Het Orakel van Delphi  was voor de oude Grieken een belangrijke plaats waar jaarlijks duizenden pelgrims wijsheid zochten en kregen. Van heinde en ver trokken ze naar Delphi om het orakel te raadplegen, en de goden goede raad te vragen bij hun belangrijke en moeilijke beslissingen. Als god van het Licht werd Apollo verondersteld overal door te dringen en te zien wat aan het oog van de mensen ontgaat.

De tempel herbergde een bijzondere priesteres, die fungeerde als "doorgeefluik" van deze raadgevingen. Door dampen bedwelmd raakte zij op geregelde tijdstippen in religieuze trance. 

Hoe zou het zijn als wij vandaag de werkelijkheid àchter de techniek en de fysieke wereld proberen te verkennen en het resultaat gebruiken voor innovaties die de wereld verrassen? Als we aan het orakel vragen willen stellen, welke vragen borrelen dan in ons op?

En hebben we zélf niet ook zicht op die werkelijkheid, als we onze fysieke ogen even sluiten en luisteren naar de andere wereld? Ik ben overtuigd dat we ook vandaag een orakel, een bron van wijsheid voor anderen kunnen zijn. En omgekeerd, dat de typische "orakel benadering" onze ideeën in nieuw licht kan plaatsen. Ik heb gezien dat het werkt: dat mensen nieuwe ideeën en inspiratie opdoen, dat vage plannetjes contour kunnen krijgen en dat de neuzen in projectteams één kant op gaan staan.

Benieuwd? Schrijf je dan in voor de workshop "Orakel voor denkers en beslissers" op 21 mei op de RDM Campus in Rotterdam van 14:00 tot 17:00 (+ nakaarten bij een drankje). Inschrijven kan door een mail te sturen aan info@nielsflach.nl. De kosten zijn EUR 147,--p.p. De groep zal klein en select zijn: er is niet voor iedereen plaats.

Hier vindt u een pdf brochure.

De "take-away's van de workshop:
> Je casus of idee getoetst aan de intuïtie van een gelijkgestemde, veilige groep;
> Je leert een interessante werkvorm die je met je eigen team later ook kunt gebruiken;
> Je doet nieuwe contacten op die nuttig zijn voor je netwerk.

De orakelworkshop is een veilige omgeving om ideeën te testen. Hoe moet ik dat nieuwe product lanceren? Wat kan ik voor resultaat van mijn onderzoek verwachten? Wat kan er beter aan het teamwerk in mijn bedrijf? Geen vraag is te gek om het aan het orakel voor te leggen. De groepsdeelnemers zullen om de beurt als orakel fungeren.

Moet je het antwoord helemaal serieus nemen? Dat mag je zelf weten - maar verrast word je 100% zeker.

De workshop wordt aangevuld met een beschouwing over de vier manieren om naar de werkelijkheid te kijken, die mensen vanuit hun karakter of opleiding kunnen aannemen.

Uiteraard is de werkvorm ook in uw afdeling of bedrijf goed bruikbaar! Dat kunt u zelf doen, of u kunt desgewenst deze workshop in huis halen.

"Niels Flach heeft een ontwapenende manier van leiding geven aan een creatieve sessie. De orakel-methode is ronduit verrassend. Zoals vaker bij zulke methoden denk je aanvankelijk: 'wat moet dit worden?', maar je weet ook: 'ik moet me eraan over geven, want anders werkt 't niet." 

Aan Niels wil je je wel overgeven: het is veilig in zijn gezelschap. De uitkomst van de methode, die vaag en cryptisch begint, kan aan het einde zó concreet zijn als je zelf wilt. Daarmee is het een verrijkende ervaring."

 Gijsbert van Es, Stadslab Leiden

Gratis E - Boek

WF Gemaakt door ©2022 Niels Flach