Telefoon:06-43856016 E-mail: info@nielsflach.nl
Graphendo, Graphene oxide

Het faciliteren van groepsprocessen en veranderingen

Wel eens gemerkt dat je heel veel tijd kunt verliezen met "ijsberen" over hoe je een ongewone taak of een proces van verandering nu het beste kunt aanpakken, voor je echt begint?

Twijfels of het hele team wel achter een project staat, en dat alle deelnemers weten wat ze te doen staat?

Treden er problemen op in de uitvoering van een project of strategie, bijvoorbeeld rondom de interne of externe samenwerking?

Allemaal situaties waar behoefte is aan sturing van het proces: hoe zetten we het op, wat willen we precies, hoe moeten we het samen doen? Veel mensen hebben daarbij behoefte aan structuur, aan een duidelijke opdracht van de organisatie of misschien van binnenuit om dingen aan te gaan pakken. En zelfs voor mensen voor wie structuur of instructie geen voorwaarde is, is het moeilijk om een taak snel te starten als een visie of richting nog niet ingebed is in een organisatie.

Graag help ik u bij het faciliteren van verandering. De werkwijze die ik hanteer is uitgedacht door de Amerikaanse veranderkundige Will mcWhinney en geperfectioneerd door de Nederlandse facilitator Jan Lelie. De methode baseert zich op het volgen van een excursie door de werkelijkheidsopvattingen waar mensen van nature naartoe kunnen neigen, al naar hun aard of opleiding. Een ingenieur ziet de werkelijkheid anders dan een marketeer, een patentenspecialist of een agoog; maar als de één nu eens kijkt met de ogen van de ander, kunnen onderling begrip en nieuwe ideeën ontstaan. 

Meer weten? Bekijk het volgende voorbeeld of neem contact op met Niels Flach voor meer informatie!

Voorbeeld: Workshop projectaanpak verkennen

Het doordenken van de mogelijkheden in een setting van "Virtual Execution" geeft inzichten in hoe je een proces het beste kunt inrichten.  Zoals bij de Nederlandse Emissieautoriteit, waar IBDD een workshop heeft ontworpen. Er werd een groepsspel gespeeld dat - niet geheel toevallig - wel iets weg had van een bedrijfsproces dat de NEa jaarlijks doorloopt.

Het spel had ten doel om inzicht te geven in de beste organisatievorm van dit proces, en om de mensen een gevoel te geven voor waar je tegen aanloopt als je een andere organisatievorm implementeert. Twee groepen verkenden dezelfde opgave, waarbij de één een project- en de andere een lijnorganisatie simuleerde.

Lijkt een workshop met spannende werkvormen, die in tegenstelling tot veel vergaderingen iedereen actief bij de discussie betrekt, voor uw bedrijf een goede manier om een verandering te faciliteren? Neem dan eens contact op met IBDD.

Afbeelding hiernaast: dit spel was ontworpen voor een inspectie-instantie van de rijksoverheid om haar werkzaamheden eens in een ander licht te bekijken. Hoe om te gaan met producten waarvan niet duidelijk is of ze aan de normen voldoen? En hoe wordt bepaald welke afwijking van de regels in de praktijk nog geaccepteerd kan worden?

 - IBDD werkt samen met Jan Vaessen Facilitation -

Gratis E - Boek

WF Gemaakt door ©2023 Niels Flach