Telefoon:06-43856016 E-mail: info@nielsflach.nl
Graphendo, Graphene oxide

5-stappen systeem voor uw succes

Zoals alle processen is ook innovatie beter te overzien als je een een stukje naar achteren loopt en door je oogharen kijkt naar wat er gebeurt.

Op basis van ruime ervaring met veel ontwikkelingsprojecten gebruikt ICK het volgende 5-stappenplan, dat snel helder maakt waar u staat en welke acties de beste zijn. U kunt binnen elke stap via ICK begeleiding, teamcoaching of contact met externe kennisdragers realiseren om snel verder te komen. Ook kan ICK  het projectplan van een project opstellen en zelfs het projectmanagement van een een project overnemen, zodat uw mensen zich op de inhoud kunnen richten.

De 5 stappen zijn:

1. Dromen

In het kader van innovatie is dromen het schetsen van een (zakelijk relevant) ideaalbeeld. Er bestaan veel methoden om een toekomstbeeld te creëren. Een goede bekende is de brainstorm: met een groep mensen alle ideeën die langskomen vastleggen, nog zonder er commentaar, goed- of afkeuring over uit te spreken. Een andere techniek is bijvoorbeeld de TRIZ-methodiek, die erop gebaseerd is dat alle innovaties tot een beperkt aantal principes terug te brengen zijn?.

2. Landen

Er zijn in de meeste organisaties meer dan genoeg ideeën voor nieuwe dingen, projecten of verbeteringen. De grootste uitdaging is echter, om van deze rijke input uit het rijk van mogelijkheden iets zinnigs te maken, en dat met beperkte middelen. Het is dus onvermijdelijk dat we ideeën categoriseren. Is het mogelijk om uw ideeën te kwantificeren op kans versus kosten? Het bekende model van de SWOT (=Strength, Weakness, Opportunity, Threat) analyse kan ook op innovatieve ideeën worden toegepast. Doel is om het beste project te selecteren dat u met uw budget kunt realiseren.

3. Vibreren

“Vibreren” duidt een proces aan van kennis zoeken, praten met allerlei partijen, ideeën uitwisselen, contacten leggen met je eigen doelen open op tafel en met begrip voor de “agenda” van de ander, om innovatie samen te kunnen realiseren. Actief vibreren kan het verschil betekenen tussen een aardig idee en een gerealiseerde, winst genererende verbetering. We hebben bij innovatie allemaal een beeld in ons hoofd van geniale uitvinders die op hun kamertje in hun eentje mooie dingen doen. Vergeet dat beeld: een modern, complex product op de markt brengen vergt samenwerking tussen allerlei disciplines van hardcore technologie tot marketing. Contact met specialisten buiten de poort van uw eigen bedrijf is dé grote kans om iets nieuws te bereiken dat meer is dan de som van het nu al haalbare. 

4. Plannen

Als de fase van het dromen, landen en vibreren voorbij is, zal er nog wel één keer geland moeten worden om zeker te zijn dat het uiteindelijke idee realistisch en kansrijk is. Hier komen we in het domein van het projectmanagement. Methodes als Prince2® en Projectmatig creëren bieden handreikingen aan om projecten op te zetten en tot een goed einde te brengen. Prince2® is in veel bedrijfstakken en ook bij de overheid een veel gehanteerde standaard geworden. De methode geeft een uitputtende beschrijving van wat er in een projectplan kan worden opgenomen. Een goed begin van het project is werkelijk het halve werk! 

5. Doen

“Doen” is een woord van één lettergreep dat een wereld van aspecten inhoudt. Natuurlijk kan in dit bestek niet alles worden verteld. Een cruciaal aspect is het rapporteren en managen van projectacties, om er zicht op te houden dat de ooit gedroomde projectdoelen nog geldig zijn. Projectmanagement volgens Prince2® noemt dat: voortdurend zicht op zakelijke rechtvaardiging.

Academisch geschoolde geesten zullen niet altijd juichen bij het dichttimmeren van een project met deliverables en tijdslijnen. Het is belangrijk om enthousiasme niet stuk te managen! Schrijf Kermit en zijn vriendjes niet elke dag voor wat hij moet doen, geef het team een stukje vrijheid om op vrijdagmiddag ook eens gekke ideeën na te lopen.

Meer weten? Vraag via het formulier op de homepage het inspirerende e-book "Een kleine gids voor grote ideeën" aan. Cadeau voor u als abonnee op ICK's nieuwsbrief met lezenswaardige en direct bruikbare tips over projectmanagement en teamspirit.

Gratis E - Boek

WF Gemaakt door ©2024 Niels Flach