Telefoon:06-43856016 E-mail: info@nielsflach.nl
Graphendo, Graphene oxide

Dr. ir. Flach, materiaal- en polymeerchemicus

Voor uw bedrijf creëer ik waarde...

...door materialen voor u uit te zoeken, te ontwerpen, te laten maken of te testen

...door uw productieproces en productierecept te optimaliseren

... door met u kritisch te kijken naar de grondstoffen en materialen die in uw product verwerkt zijn

...door onverwachte problemen in productkwaliteit op te lossen en ...

...daarbij oog te houden op alle in de chemische en life science industrie vereiste procedures en kwaliteitssystemen, zoals ISO 9001/22000, GMP, HACCP...

...dat alles bouwend op diepgaande kennis van polymeerchemie, colloïdchemie, modificatie van oppervlakken en ervaring met lijmen, coatings en composieten!

Een belangrijk aspect: innovatie is teamwerk. We doen het samen: ICK en uw toegewijde medewerkers. Voor uw bedrijf en uw specialisten ben ik daarom een open en competente sparring partner. Voorop staat dat ik mijn kennis vrijgevig met uw bedrijf deel. En uw bedrijfsgeheimen houd ik uiteraard binnen uw muren!

Casus 1 (zie plaatje links). Gemodificeerd oppervlak

Gevraagd was om een basis te bieden voor een poreus katalysatormateriaal, dat een reactie moest katalyseren in water. Gebruikelijk was om de katalysator in een oplosmiddel (zoals bijvoorbeeld chloroform) op te lossen, maar dit heeft een kosten- en milieutechnisch nadeel.

Het gevonden product bestaat uit een poreus materiaal, zoals een ionenwisselaar, waar chemisch een zeepachtige stof aan vast is gebonden. Op het plaatje is het wateroplosbare deel van de stof als --O-- keten aangegeven. Het eind van de gebonden moleculen is een vetachtig staartje, dat een laag vormt waarin de katalysator oplost en die vlak naast de waterfase ligt waar de reactanten zich  zullen bevinden. Ontdekt werd dat de katalysator inderdaad reacties in water versnelt. Op dit project ben ik aan de Universiteit van Rostock gepromoveerd.

Casus 2. Productie-optimalisatie polyurethaanhars

Bij de productie van een polyurethaanhars werd als standaard werkwijze een diol in de reactor gedoseerd om daarna de reactant, isocyanaat, toe te voegen. De procesautomatisering was daar op afgestemd. Een nieuw product vereiste echter een andere werkwijze: eerst het isocyanaat in de reactor voorleggen om dan het diol toe te voegen. Een potentieel issue daarbij is dat deze handmatige toevoeving te snel zou gebeuren, waardoor de reactiewarmte de productkwaliteit in gevaar brengt of zelfs de veiligheid in het geding is.
De randvoorwaarden waaronder toch op deze manier kon worden gewerkt zijn in kaart gebracht en de operators geschoold in dit productieproces.

Casus 3. Afval van de ene sector nuttig gebruiken als input voor bruikbare producten in een andere sector

In de electriciteitsproductie, maar ook in de recycling van bouwafval, komen toenemende hoeveelheden afvalgips tot stand. Zou je daar een sterk materiaal van kunnen maken? Inzichten op moleculair niveau in de interactie tussen kunststoffen en anorganische materialen leverden een "proof of concept" voor een composiet. Als u wilt, kunt u het als bouwsteen op de markt brengen!

Casus 4. Waar komt die olie in het koolzuurgas vandaan?

Een productiebedrijf van consumentengoederen gebruikte koolzuurgas, dat via verdamping uit een vat met vloeibaar koolzuur betrokken werd. De technici verbaasden zich erover dat als de gasstroom te hoog werd, er een olieachtig product in het koolzuur bleek te zitten. 
Bij het nalopen van de logistieke keten bleek dat vloeibaar koolzuur, hoewel we ons dat normaal als een gas voorstellen, in haar "vloeibare" vorm een uitstekend oplosmiddel is! Het gebruik van slangen die bestonden uit een kunststof met een weekmaker erin was de oorzaak van het probleem. Een analyse van de gevonden olie wees uit dat het deze weekmaker was. Vervanging van de slangen door oplosmiddelbestendige kwaliteit loste het probleem op. 

Mijn expertise ligt op de gebieden van polymeerchemie, colloïdchemie, oppervlaktechemie en organische chemie. Producten waarmee ik ervaring heb zijn chemische formuleringen, harsen en coatings, en materialen van kunststof.

Troubleshooting of innovatietrajecten gewenst? Bel vrijblijvend voor een inspirerend gesprek!

Gratis E - Boek

WF Gemaakt door ©2024 Niels Flach