Telefoon:06-43856016 E-mail: info@nielsflach.nl
Graphendo, Graphene oxide

Risk Management voor high tech bedrijven

Innovatieve bedrijven hebben een specifiek risicoprofiel, dat voor een leek moeilijk te doorgronden is. Hebt u wel eens slapeloze nachten of kritische vragen van stakeholders over de aansprakelijkheidsrisico’s die uw bedrijf zou kunnen lopen? Overweegt u export naar de VS, maar schrikt u terug voor de zo beruchte claimcultuur? Bent u zelf wél overtuigd van uw kwaliteitssysteem, maar wilt u iets in handen hebben om uw overtuiging bij uw verzekeraar kracht bij te zetten? Of wilt u zich geruster voelen over mogelijke aansprakelijkheid tegenover omwonenden, als een brand of explosie grote schade buiten het terrein zou kunnen veroorzaken?

Voor al deze kopzorgen is deskundig advies dichtbij. ICK heeft ruime ervaring in het inschatten van bedrijfsrisico’s van technologiebedrijven en het doen van voorstellen voor concrete verbeteringen. Mijn expertise is bekend bij en wordt gewaardeerd door verzekeraars, die op basis van mijn analyses beslissen over acceptatie van bedrijven en premiestelling. ICK kan daarom ook  van dienst zijn voor bedrijven die zelf maatregelen willen treffen om het aansprakelijkheidsrisico beheersbaar te houden.

ICK's diensten omvatten alle bedrijfskundige aspecten; is uw kwaliteitssysteem adequaat en volgens de laatste normen in uw branche ingericht? Is de opvolging van issues geborgd en mag je aannemen dat medewerkers voldoende proactief zijn om verbeteringen in gang te zetten die uw bedrijf met de beste in de sector vergelijkbaar maken en houden? Lopen uw onvervangbare medewerkers geen gevaar op bedrijfsongevallen, met alle gevolgen voor financiën, continuïteit en moreel van uw bedrijf?

Bij het bedrijfskundige aspect houdt het niet op. Als gepromoveerd chemisch ingenieur heb ik een snel begrip van technologie – dus ook van uw technologie. Is een gevaarlijke stof zo verpakt dat hij in een huishouden geen kwaad kan aanrichten? Is ongeïnformeerd of onbewust misbruik van uw product op alle mogelijke manieren voorkomen? Kan het apparaat dat u produceert schade aanrichten of mensen verwonden? Een second opinion kan u zekerheid geven dat het in orde is, of zinvolle tips opleveren voor de ‘puntjes op de i’ in het kader van het gewenste niveau van risicobeheer.


Diensten die ICK biedt:

x    Analyse van uw kwaliteitssysteem
x    Inschatting van de risico’s die uw bedrijf loopt in financiële termen
x    Analyses chemische reactorveiligheid
x    Risicomanagement geïnspireerd op NEN-ISO 31000
x    Consulting, sparring partner voor de directiekamer én de technologieafdeling
x    Training over bewustzijn van aansprakelijkheidsrisico’s

  • De systematische aanpak:
     

Risicoanalyses worden toegesneden op uw branche, een analyse begint met een inventarisatie van normen en practices die in uw sector gebruikelijk zijn. Vervolgens wordt een interview over het hele spectrum van risicoaspecten dat uw bedrijf loopt afgenomen. Schriftelijke documenten uit uw bedrijfsvoering worden samen doorgenomen en eventuele verbeterpunten worden samen met u bepaald. Het resultaat kan in een rapport of een op uw wensen toegesneden training worden teruggekoppeld.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op voor een gesprek over de mogelijkheden!

Of lees het artikel in het NIVRE schademagazine over het symposium op 27 mei 2015, waar ik een bijdrage gaf over het belang van kwaliteitssystemen voor het voorkomen van risico's.

Gratis E - Boek

WF Gemaakt door ©2022 Niels Flach